Askeladden  |  Bayliner  |  Bella  |  Linder  |  Nitro  |  Ryds  |  Silver  |  Terhi  |  TG  |  Tracker  |  Uttern  |  Suzumar      
KOSTNADSBERÄKNING VINTERPLATS/VINTERSERVICE

Här kan du beräkna kostnaden för de grundtjänster vi erbjuder i samband med vinterplats och vinterservice. Är du inte helt säker på alla val och parametrar så gör bara ett antagande. Vi justerar det tillsammans med dig när du gör en intresseanmälan eller lämnar in båten. De val som krävs för att få en komplett uträkning är markerade med gröna pilar.

Notera att kostnaden för själva platsen varierar mellan de olika anläggningarna.

Detta är en nyutvecklad funktion så felberäkningar kan förekomma.
Vill du hellre titta på vår prislista hittar du den här.


Intresseanmälan
Önskar du göra en intresseanmälan så kan du göra det direkt här.


Bas- och båtinformation
Anläggning:Ange val!
     InformationVälj anläggning!Här väljer du anläggning. Det måste du göra först eftersom det påverkar både vilka övriga val som finns tillgängliga och priser på förvaringen.

Vill du veta var våra anläggningar så kan du titta på kartan på förstasidan.
Typ av båt:
     InformationAnge båttyp!Här skall du ange båttyp. Vi hanterar motorbåtar på alla anläggningar. Segelbåtar kan vi bara ta hand om i Nacka/Fisksätra. Har du en roddbåt så välj motorbåt.

Typ av båt har en viss påverkan på hanteringskostnader.
Utom- eller inombordare:
     InformationAnge utom- eller inombordare!Här anger du om båten har en utom- eller inombordsmotor. Det påverkar vilka val för typ av motor och motorservice som finns tillgängliga längre ner. Dessa olika val blir inte tillgängliga förrän du gjort detta val.
Längd (cm):
     InformationAnge båtens längd!Här skall du ange båtens längd i centimeter. Det är båtens totala längd som skall anges, dvs från fören (inkl eventuellt peke) till längst bak (inkl eventuell badbrygga). Detta mått används för att beräkna flera kostnader som t ex platshyra.

Vet du inte hur lång din båt är kan du antingen ange en uppskattning eller söka på Internet
(t ex www.sokbat.se).
Bredd (cm):
     InformationAnge båtens bredd!Här anger du båtens bredd i centimeter. Detta mått används för att beräkna flera kostnader som t ex platshyra.

Vet du inte hur bred din båt är kan du antingen ange en uppskattning eller söka på Internet
(t ex www.sokbat.se).
Lämning och förvaring båt:
     InformationAnge hur båt lämnas och förvaras!Här anger du dels om båten skall förvaras på plats (ute eller inne) som är upplåten av oss eller om den förvaras på annan ort. Här anger du även hur båten lämnas och hämtas. Valen varierar från att båten står förvarad på plats som upplåtits av oss till att du bara lämnar in båten för en motorservice. Du kan också välja om du vill lämna den i vattnet och vi tar upp den, du kommer in med båten på trailer eller att vi kommer ut till dig/din båtklubb för att serva båten/motorn.

Är du osäker på vilket alternativ du skall välja så prova med det du tror så kan du sedan diskutera med oss när du gör en intresseanmälan eller lämnar in din båt.
Täckning (här/egen trailer):
     InformationAnge om du vill ha täckning!Vi täcker i normala fall de flesta båtar som är placerade hos oss. Vi kan även täcka båtar när de är inne för service på trailer så slipper du göra det när du kommer hem med båten.

Vi täcker båtarna genom att använda krympplast eftersom det ger bäst resultat enligt vår erfarenhet. Självklart återvinns all plast som vi sedan tar av på våren.
Kapellförvaring:
     InformationVill du att vi tar hand om kapellet?Vi tar alltid av kapellet på de båtar som står förvarade hos oss under vintern. Det är för att kapellen skall ta så lite skada som möjligt under vintern.

Du kan välja om du själv tar av det eller om vi skall göra det. Tar du hand om det själv är det viktigt att det är demonterat innan båten lämnas in. Är kapellet inte demonterat när båten lämnas in så tar vi hand om det och fakturerar för arbetet.
Kapelltvätt:
     InformationBehöver ditt kapell tvättas?Om du vill kan vi lämna in kapellet för tvätt och impregnering under vintern. Du kan även få eventuella skador reparerade. Vi hanterar detta för de kapell vi vinterförvarar.

Priset är för ett standardkapell. Den faktiska kostnaden för kapelltvätt kan varierar med storlek och extra kostnader tillkommer om det behövs reparationer.
Antal batterier:
     InformationAnge antal batterier!Vi tar hand om och underhållsladdar batterier under vintern. Batterier ska underhållsladdas under vintern för att förlänga livslängden. Vi tar i normala fall hand om alla batterier till de båtar som förvaras hos oss. Tar du själv hand om dina batterier så ange noll annars anger du det totala antalet batterier i din båt.

Motorinformation
Antal motorer:
     InformationAnge antal motorer!Antal motorer är nästan alltid en, men i de fall du har två eller flera så anger du det här.

Kostnadsberäkningarna förutsätter att det är likadana motorer. Har du en stor motor och en extra mindre hjälpmotor så utelämnar du hjälpmotorn och titta under servicefliken för att se hur mycket servicen på den lilla motorn kostar.
Typ av motor:
     InformationAnge motortyp!Här anger du vilken typ av motor du har. Vilka val som finns tillgängliga beror på om det är utom- eller inombordare. För utombordare är det vilken teknik som används och för inombordare är det typ av bränsle som avgör.

Vet du inte vilken typ av motor som du har så gör ett antagande så korrigerar vi detta när du lämnar in båten.
Motorstorlek:
     InformationAnge motorstorlek!Här anger du motorns storlek. För utombordare mäts storleken i antalet hästkrafter (med undantag för Mercury Verado) och för inombordare i antal cylindrar.

Kommer du inte ihåg storleken så gör ett antagande så korrigerar vi det när du lämnar in båten.
Demont./förvaring motor/drev:
     InformationSkall motor/drev tas av?Notera att detta val inte är tillgängligt att justera för alla kombinationer av anläggning/båttyp/förvaringsplats. Standardförfarandet är då redan angett.

När båten förvaras utomhus på markplan utan larmad inhängnad så skall motorn helst demonteras och förvaras inomhus. Om du inte gör det får du i normala fall en förhöjd självrisk om motorn skulle bli stulen.

Danderyd och Skanstull Marin - Motorer/drev plockas i normala fall inte av eftersom de förvaras i ställage eller inom inhängnat område.

Bergshamra/Nacka Fisksätra - Båtar som förvaras utomhus står på marken. Du väljer själv om motor/drev skall demonteras eller sitta kvar. På båtar som står inomhus så plockas motorer/drev i normala fall inte av.

Dalarö - Utombordare förvaras normalt högt i ställage och motorerna plockas då inte av. Väljer du att täcka själv så måste båten placeras på mark i vilket fall motorn skall plockas av. Inombordare med drev placeras på marken och dreven skall då plockas av.

Det kan alltid finnas undantag till detta, men det är grundprinciperna för hur det hanteras.
Servicealternativ:
     InformationAnge servicealternativ!Vilken typ av service som du behöver göra beror på motorns ålder, antal körtimmar och vilken service som gjorts tidigare. Detta varierar från tillverkare till tillverkare och från motormodell till motormodell.

För utombordsmotorer har vi här utgått från en normal rutinservice. Eventuella ytterligare arbeten som behövs göras för att upprätthålla garanti eller vid behov tillkommer. Du blir då kontaktad av våra tekniker om det inte beslutas redan när du lämnar in motorn för service.

Även för inombordsmotorer varierar servicebehovet efter märke, modell, ålder, tidigare servicar och eventuella skador. Alla inombordare måste konserveras när de tas upp för vintern för att minska risken för frysskador. Dessuom bör den servas minst en gång per år. För många motorer gäller att man gör en mindre service vartannat år och en större service vartannat år. Det finns dock många avvikelser kring detta. Dessutom så finns det ett antal arbeten som skall göras med längre periodicitet eller vid behov som t ex byte bälgar, stödlager, kamrem, etc. Eventuella arbeten som skall göras utöver den valda grundservicen diskuteras och faktureras separat.

Vet du inte vilken typ av service du behöver så gör ett antagande och diskutera sedan igenom det med oss när du lämnar in din båt.
Framdrift (inombordare):
     InformationAnge typ av framdrift!Om du har en inombordare så måste du ange vilken typ av framdrift du har. Det är antinget ett drev eller en rak axel. Skälet till att detta måste anges är att det är helt olika sätt att serva dem. De flesta små och medelstora inombordsbåtarna har drev.

Om du inte vet vilken typ av framdrift du har så gör ett antagande (och då förslagsvis drev) och diskutera det med våra tekniker när du lämnar in båten så blir det rätt.

Övriga standardarbeten
Konservering sötvatten:
     InformationHar du dricksvatten ombord?Om du har en sötvattentank för dricksvatten så måste den konserveras inför vintern för att minska risken för frysskador. Kryss i här om du har sötvatten och önskar hjälp med konserveringen av systemet.
Konservering varmvatten:
     InformationHar du varmvatten ombord?Om du har ett varmvattensystem ombord på båten så måste det konserveras inför vintern för att minska risken för frysskador. Kryss i här om du har varmvattenssystem och du önskar får hjälp med konservering.
Konservering wc (ej tömning):
     InformationHar du wc ombord?Om du har en vattentoalett ombord så måste det konserveras inför vintern för att minska risken för frysskador. Kryss i här om du önskar få hjälp med konserveringen.

OBS! Vi har idagsläget ingen möjlighet att hjälpa till med tömningen av systemet så se till att det är tömt innan du lämnar in båten.

Vårarbeten
Bottenmålning:
     InformationSkall vi bottenmåla båten?De allra flesta båtar behöver bottenmålas varje år. Dagens bottenfärger fungerar så att de släpper ett tunt lager färg (och därmed all beväxtning) varje gång man åker. Det gör att färgen bara räcker ett år.

Notera att detta bara är kostnaden för arbetet och att kostnaden för färg tillkommer.
Polering sidor:
     InformationSkall vi polera båten?För att båten skall hålla sig snygg och fräsch bör den poleras minst en gång per år och då gärna på våren. Vill du att vi hjälper till med detta anger du det här.
Tvätt utsida överbyggnad (ej inne):
     InformationSkall vi tvätta överbyggnaden?Överbyggnaden på båten behöver tvättas efter vinterförvaringen. Vi tvättar med rengöringsmedel och borste. Vill du att vi hjälper till med detta så ange det här.

Notera att detta inte innefattar städning av båten invändigt.
Kostnadsberäkning

För att kunna beräkna kostnaden så måste först delar av fälten till vänster fyllas i.

 
Intresseanmälan
Önskar du göra en intresseanmälan så kan du göra det direkt här.  

Kontaktinformation
Önskar du hellre kontakta oss per telefon så är kontaktdetaljerna som följer:

Marindepån Dalarö: 08-501 501 05 eller service.dalaro@marindepan.se
Marindepån Bergshamra: 0176-26 20 44 eller bergshamra@marindepan.se
Marindepån Nacka/Fisksätra: 08-556 709 11 eller nacka@marindepan.se
Marindepån Danderyd: 08-545 914 40 eller verkstad.danderyd@marindepan.se
Skanstull Marin: 08-556 709 11 eller verkstad@skanstullmarin.se
NYHETSBREV

Ta del av den senaste informationen, tipsen och kampanjerna. Anmäl dig genom att skriva in din epostadress nedan.
Läs vårt senaste nyhetsmail.